سازماندهی و فهرست نویسی منابع

 

سازماندهی منابع از جمله خدماتی است که در کتابخانه ها به صورت متمرکز صورت می گیرد. بدیهی است پس از خرید کتابها، برای این که بتوان آنها را قابل جستجو و امانت برای کاربران نمود، نیاز به انجام فرایندهایی می باشد. این فرایندها که شامل سازماندهی و آماده سازی می شود در بخش سازماندهی منابع انجام می گیرد. بطور خلاصه کلیه فعالیت های لازم برای قابل دسترس نمودن منابع از طریق سیستم جامع کتابخانه وظیفه اصلی این بخش می باشد.

 

 

 activities

 

  • فهرستنویسی کتاب
  • رده بندی کتابها
  • مستندسازی موضوعات
  • مستندسازی اسامی مشاهیر و مولفان
  • ورود اطلاعات کتابشناسی در سیستم سیمرغ
  • پشتیبانی و خدمات بروزرسانی پایگاه های داده در نرم افزار سیمرغ
  • آماده سازی فنی شامل تهیه برچسبهای  عطف
  • آماده سازی نهایی جهت ارسال کتابها به بخشهای امانت و مرجع

 

 

مهدی علیپور یگانه نژاد
کارشناسی علم اطلاعات ودانش شناسی
فهرست نویس کتب فارسی

 

عبدالخالق قوجقی

کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی

فهرست نویسی کتب لاتین