شرح وظایف رئیس اداره کتابخانه


 

رئیس اداره کتابخانه : بیژن بهادری 
تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش کتابخانه‌های دانشگاهی                                                                   

شرح وظایف رئیس اداره کتابخانه 

 

1-   ارتباط مستقیم با کتابخانه ها و مراکز و اسناد، مراکز تحقیقاتی ناشران دولتی و غیر دولتی داخل

2-   برنامه ریزی در ارتباط با ایجاد کتابخانه های جدید و گسترش فعالیت های مربوط به کتابخانه های دانشگاه از جمله بخش مرجع، نشریات، پایان نامه ها و امانت

3-   قبول سفارشات مواد کتابخانه ها (کتب و نشریات ادواری، مواد کمک آموزشی و قبول سفارشات مواد کتابخانه ها) در صورت لزوم

4-   انجام خدمات فنی (فهرست نویسی و طبقه بندی و آماده سازی) از طریق دریافت کتب کتابخانه ها با تعیین مدت زمان بندی شده با مساعدت کارکنان کتابخانه ها

5-   کمک به مسائل تحقیقی و پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، خصوصاً مقاطع تحصیلات تکمیلی

6-   تهیه و تنظیم تازه های کتاب و فهرست های مشترک

7-   تهیه مقالات و تهیه منابع مورد نیاز اعضاء هیات علمی و نیز دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی خصوصاً تحصیلات تکمیلی  از مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور

8-   ایجاد هماهنگی بین کتابخانه های دانشکده ها

9-   نظارت بر انجام کارآموزی  و کارورزی دانشجویان کتابداری

10-  جمع آوری، تجلید و صحافی کتب و نشریات ادواری، کتابخانه های دانشگاه

11-  بررسی وا ظهار نظر در میزان بودجه کتابخانه ها بر اساس پیشنهاد رسیده از دانشکده ها و ارائه آن به مقامات مافوق

12- راهنمایی مراجعان ، محققان و پژوهشگران در دستیابی به کتب و نشریات علمی

13- ارائه خدمات مرجع

14-  بررسی نیازهای اولیه کتابخانه و ارائه آن به مقام مافوق

15-   تشخیص برنامه های ضروری، برنامه ریزی، تعیین خط مشی کلی و جزیی

16-  پیش بینی و تعیین بودجه سالانه و ارائه آن به کمیته کتاب

17-   تصمیم در مورد ترفیعات، تشویقات و تنبیهات و ارائه آن به معاونت پژوهشی

18-   تقسیم کار و ارزشیابی کارکنان در انجام کلیه امور مربوط به کتاب و کتابخانه

19-   امضاء مکاتبات مربوط به کتابخانه و تهیه گزارشات لازم

20-  تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات منابع و عضویت دانشجویان از سیستم نرم افزاری کتابخانه

21-  رفع مشکلات نرم افزاری برنامه کتابخانه با هماهنگی با شرکت نوسا

22-  پرینت کارت عضویت اعضاء و نیز لیبل کتب و کارتهای امانت

23-  مدیریت و نظارت بر ورود اطلاعات منابع و اعضاء و امانت کتب در نرم افزار فوق

24- تهیه آمار و اطلاعات لازم و گزارشگیری از اطلاعات جهت پخش آمار و اطلاعات دانشگاه

25-  انتخاب کتاب، نشریات علمی، سایر مواد غیر چاپی و تجهیزات مورد نیاز کتابخانه با توجه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده و تعیین اولویت ها در چهار چوب اهداف آموزشی، با توجه به نیاز واقعی و در نظر گرفتن اصل صرفه جویی

26- بررسی منابع موجود کتابخانه ، در خصوص حفظ یا عدم نگهداری آن (وجین مجموعه) و ارسال کتب و نشریات وجین شده به انبار مرجوعی برای ضبط یا هر نوع اقدام لازم دیگر

 

تلفن :   9-76505890                   داخلی: 2538

ایمیل:                     bijbahadori@gmail.com