مرجع و نشریات

دستورالعمل استفاده از بخش مرجع

 

رشد سریع انتشارات، گسترش علوم و افزایش روز افزون نیازهای اطلاعاتی اهمیت ارائه " خدمات مرجع " در

کتابخانه ها را بیش از پیش مشخص نموده است. خدمت مرجع به هر نوع کمک فردی کتابدار مرجع به مراجعان

اطلاق می گردد. بخش مرجع با ارائه خدمات متنوع، مجموعه منظم و سازمان یافته، امکان یافتن درست ترین و

معتبر ترین پاسخ ها را برای پرسش های مرجع فراهم می سازد.

منابع مرجع منابعی هستند که تنها برای اطلاعات معین و محدودی تهیه و تنظیم شده است، به امانت داده

نمی شوند و در قسمت مرجع نگهداری و استفاده می گردند. این منابع شامل واژه نامه ها، دانشنامه ها، دستنامه ها،

اصطلاحنامه و ...است.

جامعه استفاده کننده

جامعه استفاده کننده بخش مرجع شامل گروه های چهارگانه مندرج در آیین نامه" استفاده از منابع کتابخانه"

می باشد.

وظایف و خدمات قابل ارائه در بخش مرجع

خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از:

1 -پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مراجعان:

 الف. حضوری: این خدمات به دو شکل مستقیم مانند خدمات مرجع پایه (کمک در یافتن اطلاعات مورد نیاز،

آموزش استفاده کننده و فراهم آوری اطلاعات بر مبنای جستجوی موضوعی )و غیر مستقیم مانند تهیه

فهرست ها ، بروشور ها، کتابشناسی ها و هر نوع ابزاری که دسترسی به مجموعه را آسان سازد؛ صورت می گیرد

ب. غیر حضوری: این خدمات از طریق تلفن، پست الکترونیک، دورنگار، وب سایت و ... ارائه می شود.

2- آموزش استفاده از منابع به مراجعان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته

3 -ارائه خدمات نسخه برداری از منابع با رعایت مقررات

4 -عضویت در کمیته تأمین منابع جهت نیازسنجی و تهیه منابع مرجع جدید

5 -عضویت در کمیته وجین منابع

6 -ارسال کتب آسیب دیده جهت مرمت و صحافی

7 -تهیه بروشور و راهنماهای آموزشی جهت معرفی منابع مرجع

گستره و پوشش مجموعه

محدوده جغرافیایی و زبان منابع بخش مرجع شامل موارد زیر است:

- تاکید بر ایران، مجموعه گزینشی از کشور های اسلامی، سپس آسیا، اروپا، آمریکا و ...(اولویت اول)

- منابع فارسی، انگلیسی، عربی با اولیت اول نسبت به زبان های دیگر

دستورالعمل استفاده از نشریات دانشگاه

نشریات ادواری از روزآمدترین ابزارهای اطلاع رسانی و رشد دانش در جهان به شمار می آید و حجم کثیری از آخرین اطلاعات و اخبار روز را منتقل می کنند. لذا تهیه و نگهداری این منابع یکی از ضرورتهای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه به شمار می رود.

پیایندها یا نشریات ادواری الکترونیکی به نشریاتی گفته می شود که با عنوان مشخص و به نیت انتشار مداوم و نامحدود توسط یک موسسه، ناشر، یا شخص منتشر می شوند و محتویات آنها به صورت الکترونیکی تولید، ذخیره و بازیابی می شود.

وظایف بخش نشریات

1- فراهم کردن نشریات مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه

2- آماده سازی و دسترس پذیر ساختن نشریات ادواری برای مراجعه کنندگان

3- ارائه خدمات به مراجعه کننده گان بخش

4- آموزش کارورزان

5- شناسایی و تهیه مجلات هسته و پایه گروههای آموزشی دانشگاه

6- تهیه گزارش سالانه

7-آماده سازی مجلات جهت ارسال به صحافی

8- شناسایی و تکمیل شماره های کسری نشریات

9- همکاری با بخش سفارشات در ارزیابی نشریات و پایگاههای اطلاعاتی

10- تهیه راهنما، بروشور و بسته های آموزشی

11- وجین نشریات

خدمات قابل ارائه در بخش نشریات

1- جستجوی مقالات فارسی و لاتین از پایگاههای اطلاعاتی و وب

2- کمک ، راهنمایی و آموزش مراجعه کننده در بازیابی مقالات مورد نیاز

3- تهیه کپی، عکس و اسکن از صفحات نشریات

4- تهیه لیست مجله های پیشنهاد شده توسط مراجعین جهت بررسی و در صورت نیاز تهیه آن

5- آگاهی رسانی جاری

*لازم به ذکر می باشد که نشریات در محل قابل استفاده می باشد و به امانت داده نمی شوند

استفاده کنندگان

1. گروههای چهارگانه مندرج در آئین نامه استفاده از منابع کتابخانه با ارائه کارت شناسایی.

2. مراجعین دانشگاه های دولتی و غیردولتی (دکتری، ارشد، کارشناسی) با ارائه معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر .