میز امانت

 

رشد و بالندگی هر کتابخانه به ارائه خدمات مستمر، مناسب و روزآمد بستگی دارد، بنابراین جایگاه هر کتابخانه را کمیت و کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن به جامعه استفاده کننده ، مشخص می سازد.

در زمینه جایگاه و اهمیت بخش امانت نیز کافیست بدانیم که صورت و تجسم تمامی فعالیتها و تلاشها در سایر بخشهای کتابخانه در بخش امانت کتاب متبلور و عیان می شود.

بخش امانت کتاب مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با موجودی بیش از 130 هزار نسخه کتاب فارسی و بیش از 18 هزار نسخه کتاب لاتین، به بیش از 16 هزار عضو ارائه خدمات دارد. مخزن کتاب بصورت قفسه بسته می باشد و مراجعه کننده با ارائه کارت عضویت و شماره راهنمای کتاب منابع مورد نیاز خود را دریافت می کند

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 activities

 

 

 

جهت استفاده بهینه مراجعان از بخش امانت کتاب, لازم است به نکاتی که در ذیل به آن اشاره می شود توجه شود:

 

امانت کتاب فقط با ارائه "کارت عضویت" به شخص صاحب کارت امکان پذیر است.

 

تمدید کتابها "توسط خود اعضاء" و از طریق مراجعه به سرویسهای امانت امکان پذیر است.

 

تاریخ بازگشت کتابها از طریق مراجعه به سرویسهای امانت قابل مشاهده است.

 

جریمه دیرکرد کتابها به ازای هر روز 500 ریال می باشد.

 

کتابهای رزرو شده" قابل تمدید" نمی باشد.

 

با مراجعه به سرویسهای امانت، کارت امانت کتاب خود را بررسی  نمایید، بدیهی است کتابخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال جریمه و دیرکرد کتابها ندارد.

 

سایر مراجعان می توانند از منابع بخش امانت در محل کتابخانه استفاده نمایند.

 

 

 

مسئول :پروانه خطیبی